lijstlijst lijst kaart

9 Listings
Slaapkamers: 3 Badkamers: 2 Perceel oppervlakte: 510 m² Woonopppervlakte: 180 m²
Slaapkamers: 3 Badkamers: 2 Perceel oppervlakte: 510 m² Woonopppervlakte: 180 m²
Perceel oppervlakte: 867 m²
Perceel oppervlakte: 867 m²
Slaapkamers: 2 Badkamers: 2 Woonopppervlakte: 120 m²
Slaapkamers: 2 Badkamers: 2 Woonopppervlakte: 120 m²
Slaapkamers: 5 Perceel oppervlakte: 6000 m² Woonopppervlakte: 276 m²
Slaapkamers: 5 Perceel oppervlakte: 6000 m² Woonopppervlakte: 276 m²
Slaapkamers: 4 Badkamers: 2 Woonopppervlakte: 160 m²
Slaapkamers: 4 Badkamers: 2 Woonopppervlakte: 160 m² Parkeerplaatsen: yes
Perceel oppervlakte: 524 m²
Perceel oppervlakte: 524 m²
Perceel oppervlakte: 567 m²
Perceel oppervlakte: 567 m²
Perceel oppervlakte: 410 m²
Perceel oppervlakte: 410 m²
Perceel oppervlakte: 366 m²
Perceel oppervlakte: 366 m²