PRIVACYBELEID

Middelland International Real Estate BV
Nieuwezijds Voorburgwal 340
1012 RX Amsterdam
info@middellandcroatia.com
31(0)20 2146152

Op deze pagina vindt u informatie over:

  1. Gebruik van deze website
  2. Cookies
  3. Hoe wij met uw data omgaan

 

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Middelland zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Middelland garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Middelland wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie, met name de accuraatheid of getoonde prijzen van het aangeboden onroerend goed en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van Middelland staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Middelland niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Middelland. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Middelland. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Middelland.

Cookies

Zie hier voor ons cookiebeleid

Data protectie

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u een formulier invult, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee onze service aan u verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit beleid is van toepassing op de diensten van Middelland International Real Estate BV (Middelland). U dient zich ervan bewust te zijn dat Middelland niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Middelland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, door het invullend van een formulier op onze site, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze service te kunnen verlenen, zoals het eerste kennismakingsgesprek of het toesturen van gericht aanbod of onze Onroerend Goed Gids Kroatië. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers die door Middelland worden gehuurd of door Middelland worden gebruikt. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Indien u uw gegevens niet aan ons wenst te verstrekken, maar wel van onze diensten gebruik wilt maken, kunnen wij u alleen telefonische berating aanbieden. Belt u ons gerust en vrijblijvend op.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers die door Middelland worden gehuurd of door Middelland worden gebruikt. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Die informatie wordt in software van derden, die door Middelland wordt gebruikt, ingevoerd, zoals mailing programmas of klanten relatie management systemen.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Duur opslag
Wij slaan alle verzamelde persoonsgegevens voor onbepaalde tijd op.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief/wissen persoonsgegevens
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. U kunt ten allen tijde uw, bij ons opgeslagen, persoonsgegevens aanvragen of door ons volledig uit ons bestand laten wissen, door een mail te sturen aan info@middellandcroatia.com.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@middellandcroatia.com.