15 Listings
Perceel oppervlakte 4000 m² Woonopppervlakte 579 m²
Perceel oppervlakte 4000 m² Woonopppervlakte 579 m²
Bedden 8 Baden 5 Perceel oppervlakte 814 m² Woonopppervlakte 343 m²
Bedden 8 Baden 5 Perceel oppervlakte 814 m² Woonopppervlakte 343 m²
Bedden 3 Baden 2 Perceel oppervlakte 462 m² Woonopppervlakte 108 m²
Bedden 3 Baden 2 Perceel oppervlakte 462 m² Woonopppervlakte 108 m²
Perceel oppervlakte 450 m² Woonopppervlakte 130 m²
Perceel oppervlakte 450 m² Woonopppervlakte 130 m²
Perceel oppervlakte 600 m² Woonopppervlakte 320 m²
Perceel oppervlakte 600 m² Woonopppervlakte 320 m²
Bedden 3 Baden 3 Perceel oppervlakte 540 m² Woonopppervlakte 162 m²
Bedden 3 Baden 3 Perceel oppervlakte 540 m² Woonopppervlakte 162 m²
Bedden 4 Baden 4 Perceel oppervlakte 770 m² Woonopppervlakte 226 m²
Bedden 4 Baden 4 Perceel oppervlakte 770 m² Woonopppervlakte 226 m²
Perceel oppervlakte 846 m² Woonopppervlakte 80 m²
Perceel oppervlakte 846 m² Woonopppervlakte 80 m²
Bedden 3 Baden 2 Perceel oppervlakte 510 m² Woonopppervlakte 180 m²
Bedden 3 Baden 2 Perceel oppervlakte 510 m² Woonopppervlakte 180 m²
Bedden 4 Baden 4 Perceel oppervlakte 700 m² Woonopppervlakte 198 m²
Bedden 4 Baden 4 Perceel oppervlakte 700 m² Woonopppervlakte 198 m²