Hypotheken in Kroatië zijn sinds enkele jaren mogelijk, ook voor kopers uit het buitenland. De voorwaarden liggen echter wel anders dan een hypotheek in Nederland en/of België. Het belangrijkste uitgangspunt is dat een lening van de bank altijd uitgaat van een onderliggende zekerheid. In het geval van een hypothecaire lening is de zekerheid het gebouw zelf, maar (met name sinds de kredietcrisis) meer nog de persoon die de lening aangaat: de bank wil volle garantie dat u de rente- en de terugbetaling altijd kunt voldoen. Dit is niet eenvoudig wanneer u niet in Kroatië uw inkomen verdient.

Banken in Nederland en/of België

De meeste cliënten van Middelland hebben een eigen woning in Nederland of België, met overwaarde. Zij sluiten bij hun bank een nieuwe lening af op de (verhoogde) waarde van de eigen woning. Met het vrijgekomen vermogen wordt de woning in Kroatië aangeschaft. De voordelen van deze constructie zijn:

  1. Het is uw eigen bank, die u reeds goed kent -> dus lager risico -> dus lagere rente
  2. Zowel de leningnemer (u) als het onderpand (uw woning in NL of BE) zijn geregistreerd in hetzelfde land als de bank -> dus lager risico -> dus lagere rente

Enkele Nederlandse en/of Belgische banken hebben speciale hypothecaire leningen voor woningen in Spanje, of Frankrijk als onderpand. Er zijn geen banken in Nederland of België die leningen verschaffen met een pand in Kroatië als onderpand. Hetzelfde geldt voor Italië, Portugal, Zwitserland, etc.

Banken in Kroatië

De twee grootste banken in Kroatië bieden hypotheken aan buitenlandse geregistreerden (non-residents), die een woning kopen in Kroatië. De banken hebben hierbij veel aanvullende eisen, zoals extra screening, soms het verzoek om garanties te parkeren bij hun bank, andere vermogensbestanddelen in te brengen als onderpand of om een persoon met regulier inkomen in Kroatië als co-debiteur garant te laten staan.

Zie hier de pagina’s met hypotheek advies voor de volgende banken:

Het verhaal is anders indien u daadwerkelijk van plan bent om een bedrijf te voeren in Kroatië. Het betreft dan in mindere mate een hypothecaire lening en eerder een bedrijfslening. Voor bedrijfsleningen adviseren wij met de banken direct contact op te nemen.