Bestemmingsplannen

Hoe werkt zonering in Kroatië?

Gemeente na gemeente komt met ‘bestemmingsplannen’. Deze worden Prostorni Plan genoemd. Vraag altijd of het pand waarin u geïnteresseerd bent in de bouwzone ligt. Als dat niet zo is, dan is het meestal erg onzeker of dat wel zo zal zijn. Je kunt dit vaak zelf doen door op google te zoeken naar de gemeente en dan “prostorni plan” zoeken.

 

Is het mogelijk om een bestemmingsplan te wijzigen in Kroatië?

Afhankelijk van de randvoorwaarden kan in sommige regio’s, als er voldoende grond per perceel is, buiten de bouwzone worden gebouwd. Als tegelijkertijd grotere percelen worden aangekocht, kan men kiezen voor een bestemmingsplanwijziging. Hoe dit werkt hangt samen met het decentrale recht van gemeenten om nieuwe bouwzones uit te geven. Soms doet de gemeente dat via een aanbesteding, maar meestal kan een ontwikkelaar het initiatief nemen en de kosten daarvoor dragen.

De afbeelding hierboven: een voorbeeld van een bestemmingsplan van Ciovo, Dalmatië. Koop je bouwgrond? Check dan of deze in de gele- of oranje zone ligt. Het tekstuele gedeelte van het bestemmingsplan zal je alle informatie geven over bebouwingsdichtheid, hoogte (gemeten vanaf het middelpunt of hoogste punt van de kavel en overige voorwaarden.

Residentiële bouwzone: hier mag je een huis, villa, appartementengebouw of andere residentiele gebouwen bouwen. Deze zone is in het bestemmingsplan aangeduid in geel (nieuw uitgegeven bouwzone) of oranje (meeste bestaande bouwkernen)

Toeristische bouwzones: deze worden in het bestemmingsplan aangeduid in rood en heten dan T1-zone (hotels), T2-zone (een mix van touristische doeleinden) en T3-zone (campings). Voor T-zones geldt een bijzondere wetgeving. Zie voor alle details deze rapportage. 

Eerst meer weten over de markt? Vraag de gratis “Onroerend goed gids” aan.