lijstlijst lijst kaart

29 Listings
Slaapkamers: 4 Badkamers: 4 Perceel oppervlakte: 770 m² Woonopppervlakte: 226 m²
Slaapkamers: 4 Badkamers: 4 Perceel oppervlakte: 770 m² Woonopppervlakte: 226 m²
Perceel oppervlakte: 846 m² Woonopppervlakte: 80 m²
Perceel oppervlakte: 846 m² Woonopppervlakte: 80 m²
Slaapkamers: 3 Badkamers: 2 Perceel oppervlakte: 510 m² Woonopppervlakte: 180 m²
Slaapkamers: 3 Badkamers: 2 Perceel oppervlakte: 510 m² Woonopppervlakte: 180 m²
Perceel oppervlakte: 867 m²
Perceel oppervlakte: 867 m²
Slaapkamers: 4 Badkamers: 4 Perceel oppervlakte: 700 m² Woonopppervlakte: 198 m²
Slaapkamers: 4 Badkamers: 4 Perceel oppervlakte: 700 m² Woonopppervlakte: 198 m²
Perceel oppervlakte: 2160 m²
Perceel oppervlakte: 2160 m²
Slaapkamers: 2 Badkamers: 2 Woonopppervlakte: 120 m²
Slaapkamers: 2 Badkamers: 2 Woonopppervlakte: 120 m²
Slaapkamers: 4 Badkamers: 2 Perceel oppervlakte: 250 m² Woonopppervlakte: 130 m²
Slaapkamers: 4 Badkamers: 2 Perceel oppervlakte: 250 m² Woonopppervlakte: 130 m²
Slaapkamers: 5 Perceel oppervlakte: 6000 m² Woonopppervlakte: 276 m²
Slaapkamers: 5 Perceel oppervlakte: 6000 m² Woonopppervlakte: 276 m²
Slaapkamers: 2 Badkamers: 1 Woonopppervlakte: 63,8 m²
Slaapkamers: 2 Badkamers: 1 Woonopppervlakte: 63,8 m²